שלום וברוכים הבאים למערכת הרישום הדיגיטלית למאגר היועצים של עיריית נתניה, באמצעותה באפשרותכם להגיש בקשה להיכלל במאגר היועצים של העירייה. יובהר כי אין בהרשמה למאגר כדי להוות התחייבות כלשהי של העירייה להכניס אל המאגר את מי שפנה אליה ו/או להתקשר עם מי מהיועצים שיכללו במאגר. הכל בהתאם להחלטת ועדת היועצים העירונית ועל פי הקריטריונים וצרכי העירייה. המאגר יהיה פתוח להרשמה עד ליום 25/2/2018

רישום יועץ חדש

מועד הרישום ליועצים חדשים הסתיים - יועצים רשומים יכולים לעדכן ולהשלים את הפרטים שהזינו למערכת בתיבה שמשמאל בהזדהות עם מספר הטלפון עימו נרשמו

עדכון פרטי יועץ קיים

לצורך כניסה נא להקליד את מספר הטלפון הנייד שבאמצעותו נרשמת למאגר והמערכת תשלח אליו קוד כניסה.