עיריית נתניה - רישום דיגיטלי למאגר יועצים וספקים

עיריית נתניה, מזמינה בזאת ספקים ויועצים בתחומים שונים להציע את מועמדותם באופן מקוון – באמצעות אתר זה, להיכלל במאגר העירייה לצורך התקשרויות לביצוע מתן שירותים או לצורך עבודות מקצועיות הדורשות ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים.

נוהל מחייב לגבי ההרשמה למאגר פורסם באתר האינטרנט של העירייה.

המועד האחרון להגשת בקשה להכללה במאגר מול כל תחום מוצג בתחתית דף זה !

יובהר כי תהליך זה אינו מכרז ו/או נוהל הצעות מחיר ואין בו כדי להוות התחייבות כלשהי של העירייה להתקשר עם מי מהספקים/היועצים שיגישו את מועמדותם להיכלל במאגר.

האתר מותאם לגלישה בדפדפנים Google Chrome  ובנוסף ב- Microsoft Edge ו- Safari. שימוש בדפדפנים אחרים אינו רצוי ועלול לשבש את תהליך ההרשמה.

רישום
יועץ חדש

שלום. כתובת ה- IP שלך 3.226.245.48. להמשך תהליך הרישום יש להצטייד במכשיר טלפון סלולרי. לחיצה על כפתור "הרשמה" מהווה אישור כי קראת והסכמת לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות כפי שמופיעים בתחתית כל עמוד באתר זה

עדכון פרטי
יועץ קיים

לצורך כניסה נא להקליד את מספר הטלפון הנייד שבאמצעותו נרשמת למאגר והמערכת תשלח אליו קוד אימות לכניסה.

מאגר היועצים פתוח לרישום לתחומים הבאים:

  השירות המשפטי
  • תכנון ובניה - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  • נזיקין - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  • מיסוי מקרקעין - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  • מיסוי מוניציפלי - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  • לשון הרע - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  • יעוץ משפטי - נגישות - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  • יעוץ משפטי - התחדשות עירונית וחברתית - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  • יעוץ משפטי - איכות הסביבה אזרחי - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  • זכויות יוצרים, מדיה מקוונת ואינטרנט, פטנטים והגנה על הפרטיות - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  • הכנה וליווי מכרזים להפעלת בתי ספר - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  • הכנה וליווי מכרזים במגה פרויקטים - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  • דיני עבודה - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  • דיני ספורט - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  מבקר העירייה
  • תשלומים - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  • שכר ומשאבי אנוש - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  • רכש, מלאי, מחסנים - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  • רכב - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  • רישוי עסקים, שילוט, נכסים - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  • סקר סיכונים וניהול סיכונים - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  • מערכות מידע, אבטחת מידע, שימוש במערכות מידע - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  • כספים; דו"חות כספיים; התחשבנויות עם גורמים חיצוניים; ביטוח; נושאים חשבונאיים; - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  • ייעוץ חקיקה - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  • ייעוץ אינפוגרפיקה - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  • חקירות - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  • התקשרויות, מכרזים, התחייבויות - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  • הנדסה, תכנון ובניה, פרויקטי בניה - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  • גבייה - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  • ביטחון, חירום - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  • בטיחות וגהות - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  • איכות הסביבה - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  • אבטחת תקשורת - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  תשתיות
  • תכנון, ניהול ופיקוח - תשתיות עירוניות - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  • תכנון, ניהול ובקרת תנועה - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  • תכנון, בקרה ופיקוח להסדרי תנועה - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  • תכנון תנועה ו/או תחבורה – עבודות קטנות - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  • תכנון תנועה ו/או תחבורה - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  • תכנון תאורה - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  • תכנון שילוט תחבורתי - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  • תכנון שבילי אופניים - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  • תכנון מערכות תקשורת ומתח נמוך - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  • תכנון מערכות ניקוז - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  • תכנון מערכות לתפעול חניונים - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  • תכנון מערכות חשמל - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  • תכנון מבנה כביש ו/או תכנון פיסי - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  • תכנון ופיקוח - מצוקי החוף - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  • תכנון ובקרת רמזורים - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  • תאום מערכות / תאום תשתיות בפרויקטים עירוניים - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  • קורוזיה של עמודי תאורה - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  • פוטומטריה לתאורת רחוב - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  • סקר מוני חשמל - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  • סקר למיפוי וסימון עמודי תאורה - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  • סקר אנרגיה - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  • ניתוח צריכה - חשבונות חשמל - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  • ניהול פרויקטים - תשתיות - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  • ניהול פרויקטים - תחבורה ותנועה - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  • ניהול פרויקטים - חשמל ותאורת רחוב - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  • ניהול סיכונים - פרויקטי תשתיות - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  • מיקרוסימולציה תנועה ורמזורים - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  • ייעוץ תחבורה ציבורית - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  • ייעוץ מיוחד למנהרות תשתית רב מערכתיות - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  • ייעוץ לוועדות תנועה - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  • ייעוץ ימי - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  • ייעוץ גלים - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  • הידרולוג - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  • גשרים - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  • גאולוגיה - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  • בקרה ופיקוח - הסדרי תנועה זמניים - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  • בחינת מוקדי סיכון ותאונות דרכים - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  • בודק חשמל מוסמך - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  הנדסה - כללי
  • אדריכלות לעבודות תכנון ושרטוט כלליות - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  • אדריכלות ותכנון ערים - תכנית מפורטת קטנה - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  • אדריכלות ותכנון ערים - תכנית מפורטת גדולה - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  • אדריכלות - פרויקטים רעיוניים ייחודיים - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  • אגרונום / סקר עצים - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  • תשתיות גז - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  • תכנון קונסטרוקציה / קונסטרוקטור - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  • תכנון פרמטרי - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  • תכנון מערכות מיזוג אוויר - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  • שרטוט, הדמיות ומודלים - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  • שרטוט GIS - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  • שמאי מקרקעין - יועץ שמאות דרגה ב' - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  • שמאי מקרקעין - יועץ שמאות - דרגה א' - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  • שמאי - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  • ריכוז חוות דעת תכנוניות והתנגדויות - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  • קלימטולוג - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  • פרוגרמות לשטחי ציבור - שטחים חומים ושטחים ירוקים - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  • פיקוח בטיחות וגהות - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  • עתידנות - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  • עריכת תיק תיעוד - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  • עיצוב פנים - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  • סוקר בתחום הGIS ומיפוי דיגיטלי - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  • ניהול תכנון לתכנית מפורטת (תב"ע) - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  • ניהול פרויקטים וליווי תכנון - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  • ניהול פרויקטים / פיקוח – הנדסה ובינוי - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  • נגישות שירות - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  • נגישות מתו"ס - מבנים תשתיות וסביבה - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  • נגישות ובטיחות - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  • מערכות תשתית חכמות - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  • מעצב גרפי/ גרפיקאי/ מאייר - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  • מודד - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  • כמאי - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  • יעוץ תקשורת סלולאר - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  • יעוץ שיתוף ציבור - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  • יעוץ למערכות שו"ב (שליטה ובקרה) - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  • יעוץ כלכלה מוניציפלית - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  • יעוץ אסטרטגי בליווי תכניות מתאר ו/או כוללניות - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  • ייעוץ תאורה אדריכלית - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  • הטמעת תשתיות חכמות במסמכים תכנוניים - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  • גרונטולוגיה - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  • בקרת חשבונות הנדסיים - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  • בדיקת בקשות היתר רישוי - פרויקטים ציבוריים - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  • אקוסטיקה (תכניות מפורטות) - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  • אקוסטיקה (מבנים, דרכים ומסילות ברזל) - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  • איטום - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  • אדריכלות שימור - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  • אדריכלות נוף - תכנית קטנה - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  • אדריכלות נוף - תכנית גדולה - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  • אדריכלות לתכנית בינוי, פיתוח ועיצוב אדריכלי - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  • יעוץ אמנותי למרחב הציבורי - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  איכות הסביבה
  • תכנון סביבתי - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  • תברואה (כולל איסוף פסולת, גזם, מיחזור, ניקיון רחובות ושטחים ציבוריים) - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  • קרינה - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  • מערכות פנאומטיות - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  • יעוץ אקולוגי - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  • יעוץ אנרגיה מתחדשת ומתקנים סולאריים - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  • יעוץ אנרגיה / התייעלות אנרגטית - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  • טיפול בפסולת - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  • חומרים מסוכנים - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  • הפקת אירועים סביבתיים - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  • בנייה ירוקה - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  • אקוסטיקה - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  • איכות אוויר - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  חינוך
  • ביצוע בקרות בהסעות תלמידים - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  • פיתוח מנהיגות חינוכית - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  • פיתוח ייחודיות פדגוגית - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  • עיצוב סביבות למידה מותאמות - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  • מנחה קבוצות / מגשר - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  • ליווי ועדות זכאות ואפיון (ועדות השמה) - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  • יעוץ מכרזים לתחום הסעות תלמידים - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  • יעוץ לענייני תרבות, בילוי, פנאי ואירועים בתחום החינוך - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  • יעוץ לענייני יזמות צעירה - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  • יעוץ לניהול המערך הכספי של מוסדות החינוך/ ביקורת חשבונאית במוסדות חינוך - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  • יעוץ ארגוני למערכות חינוך / ייעוץ אסטרטגי ו/או פדגוגי - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  • חינוך סביבתי וקיימות - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  • הקמת מיזמים חינוכיים חדשניים - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  • הדרכת הורים / מורים - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  ביטחון וחירום
  • תכנון, ליווי ופיקוח עבור המערך הטכנולוגי (מצלמות) - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  • יעוץ למכרזי – שמירה, אבטחה ופיקוח - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  • יעוץ בטיחות לאירועים - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  • חירום, ניהול משברים, ניתוח מערכות; - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  • היערכות העיר לחירום - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  • אפיון פרוגרמתי ותכנון מרכז הפעלה - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  שירות וחדשנות לתושב
  • תשתיות עיר חכמה - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  • נגישות השירות – טכנולוגיה ודיגיטל - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  • מערכות שליטה, מידע, ניטור ובקרה - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  • מערכות דיגיטליות - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  • יעוץ ו/או עיצוב אתרי אינטרנט - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  • אסטרטגיית עיר חכמה - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  מבני ציבור
  • אלומיניום - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  • אדריכלות מבני ציבור - עבודות קטנות - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  • אדריכלות מבני ציבור - עבודות גדולות - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  • תכנון מערכות אינסטלציה - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  • תכנון מטבחים / מכלולי תברואה - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  • קרקע וביסוס - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  • סאונד ומערכות שמע - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  • מעליות - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  • מיגון מקלטים - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  • בטיחות מבנים ובטיחות אש / כיבוי אש - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  ספורט
  • שיווק שטחי מסחר – מתקני ספורט - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  • יעוץ תאורה - מתקני ספורט - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  • יעוץ כלכלי בתחום הספורט - גיוס חסויות, שיווק אירועים וניימינג (זכויות שם) - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  • יעוץ הסעדה - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  • דשא סינטטי ודשא - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  • בטיחות - מתקני ספורט - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  • אגרונום מומחה למגרשי ספורט גדולים - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  מחשוב ומערכות מידע
  • תשתיות, תקשורת ומחשוב - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  • תקשוב עירוני - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  • יעוץ לענייני PCI - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  • טלפוניה - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  • אפיון מכרזים – מחשוב ומערכות מידע - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  • אבטחת מידע - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  דוברות
  • תקשורת ויחסי ציבור - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  • מיתוג / פרסום - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  משאבי אנוש
  • מיון ואבחון מועמדים - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  • יעוץ פנסיוני - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  • יעוץ ארגוני - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  • הכנה לפרישה - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  כספים
  • עורכי דין לצורכי גבייה משפטית - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  • מיצוי הכנסות, קולות קוראים ותמיכות - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  • מדידות שטח לצרכי ארנונה - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  • ליווי וייעוץ בענייני הכנסות - חינוך - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  • יעוץ, ליווי ובקרה חשבונאית במוסדות חינוך - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  • יעוץ מיסוי - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  • יעוץ כלכלי - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  • יעוץ חשבונאי - הכנת דו"חות כספיים ורבעוניים ומתן שירותים חשבונאיים; - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  • יעוץ השקעות - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  • יעוץ ביטוחי - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  • הגדלת הכנסות עירוניות: שטחי ארנונה, אגרות והיטלים - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  • הגדלת הכנסות ממוסדות מדינה - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  • ליווי פרוגרמטי וכלכלי – מוסדות ציבור - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  תפעול - כללי
  • יעוץ מכרזי רכב או דלק - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  • יעוץ לכתיבת מכרז בתחום אחזקת רכבים - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  • יעוץ בריכות ומתקני נופש - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  • בדיקת חשבונות מים - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  • אפיון ועיצוב מרכבים ורכבים - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  פיתוח עסקי
  • יעוץ לענייני מדיניות - עסקים ותעשיה - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  • יעוץ ליזמות עסקית ו/או בינלאומית - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  • שיווק ומיתוג - עסקים ותעשיה - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  • קידום עסקים ואסטרטגיה לפיתוח עסקי - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  • ניהול פרויקטים בתחום הפיתוח העסקי - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  נכסים
  • שמאי – עבודות קטנות - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  • חוקרים - חקירות כלכליות, נכסיות ותפעוליות - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  התחדשות עירונית
  • ניהול פרויקט - התחדשות עירונית - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  • ליווי וייעוץ חברתי - התחדשות עירונית - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  • גישור - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  • שמאי התחדשות עירונית - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  שכר
  • מערכות שכר ונוכחות - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  • ישום הסכמי שכר - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  • יעוץ נלווה בנושא חריגות שכר - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  • יעוץ משפטי בתחום השכר - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  • בקרת שכר לעובדים - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  • בקרת קופות גמל - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  • בקרת הפרשות לרשויות המס - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  איכות ותכנון אסטרטגי
  • תכנון אסטרטגי וסטטיסטי - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  • ניהול תכניות עבודה עירוניות - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  רישוי עסקים, מכרזים ושילוט
  • יעוץ שילוט - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  • יעוץ מכרזים כלל עירוניים - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  גנים ונוף
  • תכנון השקיה - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  • קונסטרוקטור מומחה למבני עץ / מתכת (פרגולות) - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  • ניהול פרויקט / פיקוח - גנים ציבוריים - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  • מזרקות - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  • כתיבת וליווי מכרזי גינון - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  • יעוץ בטיחות למרחב ציבורי פתוח (גינות ציבוריות) - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  חינוך ורווחה
  • פסיכולוגים מדריכים / פסיכולוגים מומחים / פסיכיאטרים - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  • הנחיה מקצועית - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  • מרצים - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
  • ליווי והדרכת אוכלוסיות יעד - תחום חדש - תוקף הרישום: 3 שנים פתוח לרישום עד 31/08/2020
טוען…