עיריית נתניה - רישום דיגיטלי למאגר יועצים וספקים

עיריית נתניה, מזמינה בזאת ספקים ויועצים בתחומים שונים להציע את מועמדותם באופן מקוון – באמצעות אתר זה, להיכלל במאגר העירייה לצורך התקשרויות לביצוע מתן שירותים או לצורך עבודות מקצועיות הדורשות ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים.

נוהל מחייב לגבי ההרשמה למאגר פורסם באתר האינטרנט של העירייה.

המועד האחרון להגשת בקשה להכללה במאגר מול כל תחום מוצג בתחתית דף זה !

יובהר כי תהליך זה אינו מכרז ו/או נוהל הצעות מחיר ואין בו כדי להוות התחייבות כלשהי של העירייה להתקשר עם מי מהספקים/היועצים שיגישו את מועמדותם להיכלל במאגר.

האתר מותאם לגלישה בדפדפנים Google Chrome  ובנוסף ב- Microsoft Edge ו- Safari. שימוש בדפדפנים אחרים אינו רצוי ועלול לשבש את תהליך ההרשמה.

רישום
יועץ חדש

שלום. כתובת ה- IP שלך 54.165.57.161. להמשך תהליך הרישום יש להצטייד במכשיר טלפון סלולרי. לחיצה על כפתור "הרשמה" מהווה אישור כי קראת והסכמת לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות כפי שמופיעים בתחתית כל עמוד באתר זה

עדכון פרטי
יועץ קיים

לצורך כניסה נא להקליד את מספר הטלפון הנייד שבאמצעותו נרשמת למאגר והמערכת תשלח אליו קוד אימות לכניסה.

מאגר היועצים פתוח לרישום לתחומים הבאים:

  מבקר העירייה
  • כספים; דו"חות כספיים; התחשבנויות עם גורמים חיצוניים; ביטוח; נושאים חשבונאיים; פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • ייעוץ חקיקה פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • ייעוץ אינפוגרפיקה פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • חקירות פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • התקשרויות, מכרזים, התחייבויות פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • הנדסה, תכנון ובניה, פרויקטי בניה פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • גבייה פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • ביטחון, חירום פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • בטיחות וגהות פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • איכות הסביבה פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • אבטחת תקשורת פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • תשלומים פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • שכר ומשאבי אנוש פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • רכש, מלאי, מחסנים פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • רכב פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • רישוי עסקים, שילוט, נכסים פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • סקר סיכונים וניהול סיכונים פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • מערכות מידע, אבטחת מידע, שימוש במערכות מידע פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • עריכה לשונית פתוח לרישום עד 15/12/2021
  דוברות
  • תקשורת ויחסי ציבור פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • מיתוג / פרסום פתוח לרישום עד 15/12/2021
  כספים
  • הגדלת הכנסות ממוסדות מדינה פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • עורכי דין לצורכי גבייה משפטית פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • מיצוי הכנסות, קולות קוראים ותמיכות פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • מדידות שטח לצרכי ארנונה פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • ליווי וייעוץ בענייני הכנסות - חינוך פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • יעוץ, ליווי ובקרה חשבונאית במוסדות חינוך פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • יעוץ מיסוי פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • יעוץ כלכלי פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • יעוץ חשבונאי - הכנת דו"חות כספיים ורבעוניים ומתן שירותים חשבונאיים; פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • יעוץ השקעות פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • יעוץ ביטוחי פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • הגדלת הכנסות עירוניות: שטחי ארנונה, אגרות והיטלים פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • ליווי פרוגרמטי וכלכלי – מוסדות ציבור פתוח לרישום עד 15/12/2021
  משאבי אנוש
  • מיון ואבחון מועמדים פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • יעוץ פנסיוני פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • יעוץ ארגוני פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • הכנה לפרישה פתוח לרישום עד 15/12/2021
  איכות ותכנון אסטרטגי
  • תכנון אסטרטגי וסטטיסטי פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • ניהול תכניות עבודה עירוניות פתוח לרישום עד 15/12/2021
  שירות וחדשנות לתושב
  • תשתיות עיר חכמה פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • נגישות השירות – טכנולוגיה ודיגיטל פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • מערכות שליטה, מידע, ניטור ובקרה פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • מערכות דיגיטליות פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • יעוץ ו/או עיצוב אתרי אינטרנט פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • אסטרטגיית עיר חכמה פתוח לרישום עד 15/12/2021
  השירות המשפטי
  • תכנון ובניה פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • נזיקין פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • מיסוי מקרקעין פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • מיסוי מוניציפלי פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • לשון הרע פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • יעוץ משפטי - נגישות פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • יעוץ משפטי - התחדשות עירונית וחברתית פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • יעוץ משפטי - איכות הסביבה אזרחי פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • זכויות יוצרים, מדיה מקוונת ואינטרנט, פטנטים והגנה על הפרטיות פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • הכנה וליווי מכרזים להפעלת בתי ספר פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • הכנה וליווי מכרזים במגה פרויקטים פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • דיני עבודה פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • דיני ספורט פתוח לרישום עד 15/12/2021
  רישוי עסקים, מכרזים ושילוט
  • יעוץ שילוט פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • יעוץ מכרזים כלל עירוניים פתוח לרישום עד 15/12/2021
  פיתוח עסקי
  • שיווק ומיתוג - עסקים ותעשיה פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • קידום עסקים ואסטרטגיה לפיתוח עסקי פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • ניהול פרויקטים בתחום הפיתוח העסקי פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • יעוץ לענייני מדיניות - עסקים ותעשיה פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • יעוץ ליזמות עסקית ו/או בינלאומית פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • יעוץ לפיתוח מערך חדשנות ומיזמים טכנולוגיים פתוח לרישום עד 15/12/2021
  ספורט
  • דשא סינטטי ודשא פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • בטיחות - מתקני ספורט פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • שיווק שטחי מסחר – מתקני ספורט פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • יעוץ כלכלי בתחום הספורט - גיוס חסויות, שיווק אירועים וניימינג (זכויות שם) פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • יעוץ הסעדה פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • אגרונום מומחה למגרשי ספורט גדולים פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • יעוץ תאורה - מתקני ספורט פתוח לרישום עד 15/12/2021
  נכסים
  • שמאי – עבודות קטנות פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • חוקרים - חקירות כלכליות, נכסיות ותפעוליות פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • יעוץ לליווי הקמת מוזיאונים פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • יעוץ שיווק פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • יעוץ לפרוייקטים נכסיים פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • יעוץ כלכלי מוניציפאלי פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • יעוץ כלכלי לפיתוח עסקי פתוח לרישום עד 15/12/2021
  מחשוב ומערכות מידע
  • תשתיות, תקשורת ומחשוב פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • תקשוב עירוני פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • יעוץ לענייני PCI פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • טלפוניה פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • אפיון מכרזים – מחשוב ומערכות מידע פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • אבטחת מידע פתוח לרישום עד 15/12/2021
  איכות הסביבה
  • קרינה פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • מערכות פנאומטיות פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • יעוץ אקולוגי פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • יעוץ אנרגיה / התייעלות אנרגטית פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • טיפול בפסולת פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • חומרים מסוכנים פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • הפקת אירועים סביבתיים פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • בנייה ירוקה פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • אקוסטיקה פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • איכות אוויר פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • תכנון סביבתי פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • יעוץ אנרגיה מתחדשת ומתקנים סולאריים פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • אקולוג בתי גידול לחים פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • יעוץ תאורה פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • ניהול פרויקטים בתחום אנרגיה פתוח לרישום עד 15/12/2021
  תפעול - כללי
  • בדיקת חשבונות מים פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • יעוץ בהכנת מכרזים בתחומי תברואה וניקיון העיר - כולל איסוף פסולת, גזם, מיחזור, ניקיון רחובות ושטחים ציבוריים פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • יעוץ מכרזי רכב או דלק פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • יעוץ לכתיבת מכרז בתחום אחזקת רכבים פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • יעוץ בריכות ומתקני נופש פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • אפיון ועיצוב מרכבים ורכבים פתוח לרישום עד 15/12/2021
  ביטחון וחירום
  • תכנון, ליווי ופיקוח עבור המערך הטכנולוגי (מצלמות) פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • יעוץ למכרזי – שמירה, אבטחה ופיקוח פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • יעוץ בטיחות לאירועים פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • חירום, ניהול משברים, ניתוח מערכות; פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • היערכות העיר לחירום פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • אפיון פרוגרמתי ותכנון מרכז הפעלה פתוח לרישום עד 15/12/2021
  חינוך ורווחה
  • פסיכולוגים מדריכים/ פסיכולוגים מומחים / פסיכיאטרים פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • פיתוח מנהיגות חינוכית פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • פיתוח ייחודיות פדגוגית פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • עיצוב סביבות למידה מותאמות פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • מנחה קבוצות / מגשר פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • ליווי ועדות זכאות ואפיון (ועדות השמה) פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • יעוץ מכרזים לתחום הסעות תלמידים פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • יעוץ לענייני תרבות, בילוי, פנאי ואירועים בתחום החינוך פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • יעוץ לענייני יזמות צעירה פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • יעוץ לניהול המערך הכספי של מוסדות החינוך/ ביקורת חשבונאית במוסדות חינוך פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • יעוץ ארגוני למערכות חינוך / ייעוץ אסטרטגי ו/או פדגוגי פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • הקמת מיזמים חינוכיים חדשניים פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • הנחיה מקצועית פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • הדרכת הורים / מורים פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • ביצוע בקרות בהסעות תלמידים פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • חינוך סביבתי וקיימות פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • מרצים פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • ליווי והדרכת אוכלוסיות יעד פתוח לרישום עד 15/12/2021
  שכר
  • מערכות שכר ונוכחות פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • ישום הסכמי שכר פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • יעוץ נלווה בנושא חריגות שכר פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • יעוץ משפטי בתחום השכר פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • בקרת שכר לעובדים פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • בקרת קופות גמל פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • בקרת הפרשות לרשויות המס פתוח לרישום עד 15/12/2021
  הנדסה - כללי
  • שמאי מקרקעין - יועץ שמאות דרגה ב' פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • שמאי מקרקעין - יועץ שמאות - דרגה א' פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • שמאי פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • ריכוז חוות דעת תכנוניות והתנגדויות פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • קלימטולוג פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • פרוגרמות לשטחי ציבור - שטחים חומים ושטחים ירוקים פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • פיקוח בטיחות וגהות פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • עתידנות פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • עריכת תיק תיעוד פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • עיצוב פנים פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • סוקר בתחום הGIS ומיפוי דיגיטלי פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • ניהול תכנון לתכנית מפורטת (תב"ע) פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • ניהול פרויקטים / פיקוח – הנדסה ובינוי פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • נגישות שירות פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • נגישות מתו"ס - מבנים תשתיות וסביבה פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • נגישות ובטיחות פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • מערכות תשתית חכמות פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • מעצב גרפי/ גרפיקאי/ מאייר פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • מודד פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • כמאי פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • יעוץ תקשורת סלולאר פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • יעוץ שיתוף ציבור פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • יעוץ למערכות שו"ב (שליטה ובקרה) פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • יעוץ כלכלה מוניציפלית פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • יעוץ אסטרטגי בליווי תכניות מתאר ו/או כוללניות פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • יעוץ תאורה אדריכלית פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • הטמעת תשתיות חכמות במסמכים תכנוניים פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • גרונטולוגיה פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • בקרת חשבונות הנדסיים פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • בדיקת בקשות היתר רישוי - פרויקטים ציבוריים פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • אקוסטיקה (תכניות מפורטות) פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • אקוסטיקה (מבנים, דרכים ומסילות ברזל) פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • איטום פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • אדריכלות שימור פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • אדריכלות נוף - תכנית קטנה פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • אדריכלות נוף - תכנית גדולה פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • אדריכלות לתכנית בינוי, פיתוח ועיצוב אדריכלי פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • אדריכלות לעבודות תכנון ושרטוט כלליות פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • אדריכלות ותכנון ערים - תכנית מפורטת קטנה פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • אדריכלות ותכנון ערים - תכנית מפורטת גדולה פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • אדריכלות - פרויקטים רעיוניים ייחודיים פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • אגרונום / סקר עצים פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • תשתיות גז פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • תכנון קונסטרוקציה / קונסטרוקטור פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • תכנון פרמטרי פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • תכנון מערכות מיזוג אוויר פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • שרטוט, הדמיות ומודלים פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • שרטוט GIS פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • ניהול פרויקטים וליווי תכנון פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • מודד מבקר פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • יעוץ סטטוטורי לחופים פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • יעוץ אמנותי למרחב הציבורי פתוח לרישום עד 15/12/2021
  גנים ונוף
  • תכנון השקיה פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • קונסטרוקטור מומחה למבני עץ / מתכת (פרגולות) פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • ניהול פרויקט / פיקוח - גנים ציבוריים פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • מזרקות פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • כתיבת וליווי מכרזי גינון פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • יעוץ בטיחות למרחב ציבורי פתוח (גינות ציבוריות) פתוח לרישום עד 15/12/2021
  תשתיות
  • תכנון, בקרה ופיקוח להסדרי תנועה פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • תכנון תנועה ו/או תחבורה – עבודות קטנות פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • תכנון תנועה ו/או תחבורה פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • תכנון תאורה פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • תכנון שילוט תחבורתי פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • תכנון שבילי אופניים פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • תכנון מערכות תקשורת ומתח נמוך פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • תכנון מערכות ניקוז פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • תכנון מערכות לתפעול חניונים פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • תכנון מערכות חשמל פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • תכנון מבנה כביש ו/או תכנון פיסי פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • תכנון ופיקוח - מצוקי החוף פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • תכנון ובקרת רמזורים פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • תאום מערכות / תאום תשתיות בפרויקטים עירוניים פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • קורוזיה של עמודי תאורה פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • פוטומטריה לתאורת רחוב פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • סקר מוני חשמל פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • סקר למיפוי וסימון עמודי תאורה פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • סקר אנרגיה פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • ניתוח צריכה - חשבונות חשמל פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • ניהול פרויקטים ופיקוח - תשתיות פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • ניהול פרויקטים - תחבורה ותנועה פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • ניהול פרויקטים - חשמל ותאורת רחוב פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • ניהול סיכונים - פרויקטי תשתיות פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • מיקרוסימולציה תנועה ורמזורים פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • ייעוץ תחבורה ציבורית פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • ייעוץ לוועדות תנועה פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • הידרולוג פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • גשרים פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • גאולוגיה פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • בקרה ופיקוח - הסדרי תנועה זמניים פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • בחינת מוקדי סיכון ותאונות דרכים פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • בודק חשמל מוסמך פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • ייעוץ מיוחד למנהרות תשתית רב מערכתיות פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • ייעוץ ימי פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • ייעוץ גלים פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • יועץ לוחות זמנים פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • יועץ אבטחת בטיחות פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • בטיחות בעבודה פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • בטיחות בתנועה פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • תכנון, ניהול ופיקוח - תשתיות עירוניות פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • תכנון, ניהול ובקרת תנועה פתוח לרישום עד 15/12/2021
  מבני ציבור
  • תכנון מערכות אינסטלציה פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • תכנון מטבחים / מכלולי תברואה פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • קרקע וביסוס פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • סאונד ומערכות שמע פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • מעליות פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • מיגון מקלטים פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • בטיחות מבנים ובטיחות אש / כיבוי אש פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • אדריכלות מבני ציבור - עבודות קטנות פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • אדריכלות מבני ציבור - עבודות גדולות פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • אלומיניום פתוח לרישום עד 15/12/2021
  התחדשות עירונית
  • ליווי וייעוץ חברתי - התחדשות עירונית פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • גישור פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • ניהול פרויקט - התחדשות עירונית פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • מרצים פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • שמאי התחדשות עירונית פתוח לרישום עד 15/12/2021
  פלנתניה- מרכז מדע וחלל
  • מרצים בתחום המדע והחלל פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • ייעוץ בתחום עיצוב/ פרסום דיגיטלי/ אומנותי פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • ייעוץ בתחום מצפה הכוכבים פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • ייעוץ בקידום פרויקטים חינוכיים בתחום המדע והחלל פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • ייעוץ בארגון אירועים לקהלים הטרוגניים פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • יועץ בתחום החלל פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • יועץ בתחום בנייה ושדרוג פלנטריומים פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • הקמת מיזמים חינוכיים חדשניים פתוח לרישום עד 15/12/2021
  • בניית תערוכות ותפאורות פתוח לרישום עד 15/12/2021
טוען…